1. 
    
   2. Elekta Axesse 当前位置:首页 >> 产品展示 >> 医疗设备 >> 医科达直线加速器 >> Elekta Axesse
    系列说明:

    Elekta Axesse?是一套完全集成的立体定向系统,结合治疗过程中的高度射束适形和机械式6D 亚毫米等级的患者定位的四维(4D)影像引导,以提供快速、有效和准确的治疗。

    注:可点击型号进入产品详细页面

    HG9393 144| 855| 303| 732| 918| 954| 405| 219| 183| 660| 507| 939| 516| 489| 114| 909| 705| 882| 810| 903| 924| 867| 705| 477| 519| 141| 465| 213| 144| 42| 375| 327| 141| 507| 624| 216| 741| 681| 57| 768| 474| 456|